האתר מוקדש לע"נ

 הלל בן יעקב קאפל ודבורה ז"ל

פערל בת ברוך וחיה איטה ז"ל
דבורה בת הלל ופערל הי"ד
ולהצלחת עם ישראל

 

 

תוצאת תמונה עבור נר GIF